A Alumini Balear apostam per la qualitat

 

CERTIFICATS DE QUALITAT

 

La qualitat dels nostres productes és un valor fonamental en la nostra empresa. Per això ens asseguram que els nostres proveïdors disposin de certificats per a garantir la màxima qualitat i les prestacions sobre els perfils d’alumini i els seus acabats. Compten amb els segells de qualitat més exigents i realitzen controls de producció a fàbrica, tenint en compte el medi ambient i codis ètics i socials.

Tots els productes compten amb el marcat CE per a la seva comercialització en tot l’àmbit europeu.

El material anoditzat compleix amb el mínim garantit de 15 micres seguint les directrius prescrites per Qualanod, marca europea de qualitat de l’anoditzat.

Al material lacat se li aplica un polimeritzat amb un mínim de 60 micres, segons indiquen Qualicoat i Qualideco (per a acabats efecte fusta), referents europeus en qualitat i garantia del lacat. Els nostres productes compten amb el segell Qualicoat Seaside, la certificació més elevada en processos de lacat d’alumini. Aquest pretractament reforça la resistència del lacat enfront de les condicions climàtiques i ambientals extremes com són els ambients marins. Per aquesta raó és la solució preferida per l’arquitectura d’exterior en el litoral mediterrani i illes.

 

Skip to content